icon-load

Loading..

Thông số xe tải Jac N700 7.3 tấn

Thông số xe tải Jac N700 phiên bản 2023 Xe tải Jac N700 phiên bản 2023 tải trọng hàng hóa chuyên chở 7.3 tấn, kích thước thùng dài 5 mét. Xe có giá thành vô cùng...

Bạn cần trợ giúp