icon-load

Loading..

Thông Số Xe Đầu Kéo ISUZU GiGa 380

Thông số xe đầu kéo ISUZU GIGA 380Hp Mẫu xe đầu kéo ISUZU Giga 380 phiên bản 2 cầu tải trọng hàng hóa kéo theo cho phép lên tới 39 tấn. ISUZU Giga 380 đang được...

Bạn cần trợ giúp